Stowarzyszenie

Kreatywny Senior

Misją Stowarzyszenia jest włączenie osób starszych do aktywnego budowania wspólnoty mieszkańców miasta przez prowadzenie CENTRUM SENIORA oraz innych form wsparcia opartych na ich potencjale, kompetencjach i kreatywności.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie środowiska Seniorów, odpowiedź na wyzwania jakie stawia przed Seniorami współczesny świat i przeciwdziałanie zagrożeniom jakie niesie ze sobą proces starzenia się społeczeństwa, w tym jego konsekwencjom społecznym, politycznym, a przede wszystkim ekonomicznym.

Informacje

Stowarzyszenie kieruje się przekonaniem, że odpowiedzialna, pełna szacunku i empatii pomoc Seniorom przyczynia się do poprawy jakości ich życia.

Zarząd stowarzyszenia

Prezes – Barbara Stafiej
Wiceprezes – Kinga Muszyńska-Brodowicz
Wiceprezes – Sławomir Słomian

Konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie: instytucji, przedsiębiorstw, organizacji oraz wydarzeń cyklicznych realizowanych na terenie Rzeszowa, które są otwarte na potrzeby osób 60+.

Promujemy miejsca bez barier architektonicznych, oferujące atrakcyjne i praktyczne dla seniorów zniżki oraz ulgi, a jakość świadczonych usług (płatnych i bezpłatnych) wychodzi poza standardową komunikację z konsumentem i opiera się na zrozumieniu potrzeb osób 60+.

Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” przyznawany jest w następujących kategoriach:
  • administracja publiczna,
  • kultura,
  • edukacja i oświata,
  • zdrowie i pomoc społeczna,
  • sport i rekreacja,
  • gastronomia,
  • punkty usługowo-handlowe.

KONTAKT

Adres korespondencyjny:
ul. Bohaterów 3/16, 35-112 Rzeszów

Punkt obsługi dla zainteresowanych:
Lokal Rzeszowskiej Rady Seniorów
ul. Rynek 7, 35-062 Rzeszów
Przyjmujemy w czwartki, w godzinach 12:00 – 16:00

e-mail: 
kontakt@kreatywnysenior.pl

nr telefonu:
727 703 688

Osoba kontaktowa:

Chcesz lepiej poznać zakres działalności Stowarzyszenia?
Skip to content