Stowarzyszenie

Razem dla Rzeszowa

Celem stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa jest zwiększenie faktycznego wpływu społeczeństwa obywatelskiego na kierunki rozwoju Miasta Rzeszowa oraz udoskonalanie sposobów partycypacji społecznej w procesie zarządzania miastem.

Informacje

Fundamentem Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa jest ruch miejski o tej samej nazwie, który został zawiązany latem 2020 r., a którego początki sięgają inicjatyw społecznych z 2018 r., ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Rzeszowa, ochronę terenów zielonych oraz walkę z chaosem urbanistycznym oraz tzw. patodeweloperką.

Informacje

W 2020 r., dzięki porozumieniu kilkunastu stowarzyszeń i grup społecznych działających w różnych osiedlach Rzeszowa głos społeczeństwa obywatelskiego stał się znacznie bardziej słyszalny, a przekaz zorganizowany. Ruch miejski Razem dla Rzeszowa skupił się na wsparciu mieszkańców dotkniętych „patodeweloperką” oraz na realizacji wielu analiz miejskich o różnorodnej tematyce. Dotyczyły one nie tylko zagospodarowania przestrzennego, ale także m.in. komunikacji, ekologii, kosztów utrzymania mieszkań, stanu finansów miasta czy zarządzania instytucjami miejskimi.

Informacje

Ponadto, Razem dla Rzeszowa jest autorem Rzeszowskiej Strategii Obywatelskiej Zrównoważonego Rozwoju oraz inicjatorem uchwal obywatelskich ukierunkowanych czy to na poprawę jakości życia mieszkańców (uchwała dotycząca zrównoważonego transportu miejskiego) czy na zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego (uchwała o dostępie do informacji przestrzennej oraz uchwała dotycząca tzw. budżetów osiedlowych). Warto podkreślić, że od samego początku swojej działalności, najpierw ruch miejski, a obecnie Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa unika uczestniczenia w sporze politycznym, łącząc obywateli o różnych poglądach, zarówno gospodarczych jak i społecznych.

KONTAKT

Siedziba:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2,
35-006 Rzeszów

e-mail: 
razemdlarzeszowa@gmail.com

nr telefonu:

Osoba kontaktowa

Chcesz lepiej poznać zakres działalności Stowarzyszenia?

Wesprzyj naszą działalność

Nr konta do przelewu:
65 1600 1462 1737 3973 9000 0001

Tytułem: Darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2, 35-006 Rzeszów

 

 

Skip to content