Administracja

ADMINISTRACJA

Urząd Miasta Rzeszowa i jego jednostki organizacyjne

Spółki komualne

Zasadniczym celem spółek komunalnych jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a nie maksymalizacja zysku – zwłaszcza gdy spółka realizuje zadanie samorządu o charakterze użyteczności publicznej.

Urząd Miasta

Organ samorządu terytorialnego, którego funkcje to m.in. zarządzanie miastem, obsługa obywateli w bieżących sprawach, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.

Rada Miasta

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta. Do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Stolica Innowacji

Rzeszów

Według najnowszych danych GUS z 30 czerwca 2023 r. Rzeszów zamieszkuje 197 536 osób, co czyni go 14. miastem Polski pod względem liczby ludności. 

Jeżeli masz jakieś uwagi co do pracy Urzędu - zgłoś nam je

W ramach dziennikarstwa interwencyjnego zbadamy Twój temat i pomożemy w jego rozwiązaniu.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Jednostki budżetowe

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, tel.: 177484900, e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA

Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów, tel.: 178754695, e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów

35-010 Rzeszów ul. Ks.Jałowego 23A, tel.: 177482585, e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Służby, Inspekcje, Straże

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

ul. Jagiellońska 13, 35-959 Rzeszów, tel.: 478213305, e-mail: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

ul. M. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel.: 178583253, e-mail: kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

ul. Bardowskiego 2, 35-005 Rzeszów, tel.: 177484350, e-mail: biuro@mrzeszow.pinb.gov.pl

OSIEDLA

Tutaj znajdziesz informacje o osiedlach w Rzeszowie, Radach Osiedli ciekawostkach oraz biznesie. (sekcja w trakcie budowy)

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY I PEŁNOMOCNICY

Prezydent miasta wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa – m.in. przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich wykonywania. Kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem miasta. Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Konrad Fijołek

Prezydent Miasta Rzeszowa

Marcin Deręgowski

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Krzysztof Stańko

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Grzegorz Wrona

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dariusz Urbanik

Pełomocnik Koordynator ds. Inwestycji

Krystyna Stachowska

Pełnomocnik Koordynator ds. Społecznych, Kultury i Oświaty

Marcin Stopa

Sekretarz Miasta Rzeszowa

Jacek Mróz

Skarbnik Miasta Rzeszowa

TEMATY INTERWECYJNE

Skip to content