Fundacja

Aprobata

Fundacja ,, APROBATA’’ została powołana i prowadzi działania w zakresie w ochrony zdrowia, wsparcia osób z niepełnosprawnościami ich rodzin, opiekunów.

Prowadzimy inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i społecznym oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Nasze działania maja na celu wspieranie pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez skuteczną rehabilitację oraz wyrównywanie szans. Wspieramy podmioty instytucji publicznych w wdrażaniu wymogów ustawowych o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacje

Prowadzimy działania na rzecz osób z chorobami reumatycznymi, których celem jest zwrócenie uwagi osób chorych  i lekarzy reumatologów na to, jak ważną rolę w leczeniu odgrywa otwarta rozmowa i uświadomienie, że każda strona ma istotny wkład w tę relację.

Informacje

28 listopada 2023 roku Fundacja ,, APROBATA’’ została członkiem zwyczajnym Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Informacje

Jesteśmy sygnatariuszem Programu Dostępność Plus, gdzie kierujemy się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążymy do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Promujemy wolontariat dla osób z chorobami reumatycznymi.

Chcesz zostać wolontariuszem/szką ? zgłoś się do nas. Wybierz komu chcesz pomóc i  ile czasu możesz poświęcić. Pomożemy Tobie zaplanować Twoją pracę i dopasować ją do Twoich oczekiwań.

KONTAKT

Kontakt:
ul. Boh. Westerplatte 3/35
35-040 Rzeszów

e-mail: 
biuro@fundacjaaprobata.org.pl

nr telefonu:
605 638 882

Osoba kontaktowa:
Jolanta Fień – Prezes Zarządu

Chcesz lepiej poznać zakres działalności Fundacji?

Wesprzyj naszą działalność

Nr konta do przelewu:
45 9096 0004 2012 0080 5243 0001

Tytułem: Darowizna na działalność statutową Fundacji

Fundacja APROBATA
ul. Boh. Westerplatte 3/35
35-040 Rzeszów

oraz

wesprzyj działalność Fundacji z 1.5 % podatku -
można tego dokonać na nr rachunku bankowego: 35 2030 0045 1110 0000 0382 5640
BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule Fundacja ,, APROBATA''

 

 

Skip to content