Kongres NGO 2022

KONGRES NGO 2022

Twoja baza wiedzy w działaniach społecznych

Uroczystego otwarcia Rzeszowskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych dokonała Krystyna Stachowska – Zastępca Prezydenta Rzeszowa, która była Gościem Honorowym.

Po oficjalnym otwarciu Krystyna Stachowska zabrała głos, aby jako Zastępca Prezydenta w pionie społecznym omówić ważność działań jakie realizują Organizacje Pozarządowe.

Tematem prelekcji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa były obszary współpracy Miasta Rzeszowa z NGO.

Pomysłodawczyni i twórczyni Platformy dla NGO omówiła jej funkcjonalności jako narzędzie dla Organizacji Pozarządowych podczas prelekcji „Platforma NGO jako narzędzie współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”.

W tym połączonym panelu dotyczącym pieniędzy prelegenci omówili możliwości pozyskiwania środków dla Organizacji Pozarządowych ze źródeł krajowych oraz europejskich. Maciej Kunysz jest przedstawicielem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, a jego temat to „Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w nowej perspektywie funduszy europejskich”, natomiast Przemysław Jaśkiewicz z Narodowego Instytutu Wolności mówił o programach wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przemówienie Prezydenta Rzeszowa, który był Gościem Honorowym.

Ten panel był wyjątkowo ważny, dlatego prowadziła go osoba z bardzo dużym doświadczeniem zarówno w obszarze NGO, jak i biznesu. Wieloletnia praca z wieloma osobami i podmiotami generuje szerokie spektrum problemów i rozwiązań w kontekście pracy lidera organizacji i tym dzieliła się nasza prelegentka podczas swojej prelekcji „Przywództwo w trzecim sektorze”.

O wolontariacie długoterminowym, Korpusie Solidarności i programie wsparcia i rozwoju wolontariatu w Polsce realizowanego przez NIW- CRSO mówiła nasza kolejna prelegentka, przedstawicielka Fundacji Bieszczadzkiej, która realizuje projekt Korpusu Solidarności.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach swojej działalności dysponuje narzędziami, które wspierają działalność Organizacji Pozarządowych oraz Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej.
Temu obszarowi poświęcony był panel „Społecznie i ekonomicznie. Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla NGO”.

Urząd Miasta Rzeszowa w ramach działalności Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab wspiera działalność Organizacji Pozarządowych, a rozwinięcie tego tematu nastąpiło podczas prelekcji „Urban Lab dla NGO”.

Skip to content