Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Sesja Rady Miasta

9 lipca / 08:30 16:00

Transmisja on-line z Sesji Rady Miasta, która odbędzie się 9 lipca 2024 o godz. 8:30 w Sali Sesyjnej Ratusza dostępna jest pod linkiem.

Proponowany porządek obrad (link do strony):

 1. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Rzeszów. DIAGNOZA
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 3. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.
 4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki w Spółdzielni Zodiak.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
 6. Uchwała w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok.
 7. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego nr 356/7/2024 w rejonie przystanku kolejowego Rzeszów – Osiedle.
 8. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.
 9. Raport z wykonania i efektów realizacji Miejskiego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w 2023 roku.
 10. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.
 11. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2024 – 2028”.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych”.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Otwarci na zmiany – uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „W sieci i realu – zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wydobyć sukces – innowacyjne liceum przyszłości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.
 19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 20. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski i sprawy różne.
Free

Rada Miasta Rzeszowa

177 88 99 00

Zobacz witrynę: Organizator

Ratusz w Rzeszowie

Rynek 1
Rzeszów,
+ Google Map

Zasady publikacji wydarzeń na naszym portalu znajdziesz na stronie https://wrzeszowie.info/zasady-publikacji-wydarzen-na-portalu-w-rzeszowie

Skip to content